Algemeen

Wij doen er alles aan om je bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u toch af willen zien van uw aankoop, dan kan dat bij ons binnen 14 dagen na aankoop. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode (herroepingsrecht). Deze periode gaat in op de dag nadat je bestelling door of namens u in ontvangst is genomen.

Maak via de mail kenbaar dat u het artikel wilt retourneren en wij zorgen ervoor dat deze wordt opgehaald.

Uiteraard dient het artikel nog ongebruikt te zijn en nog in de originele verpakking te zitten.

U bent van harte welkom in ons Experience Center in Cuijk waar we zowel de voorraden als ook onze demo materialen hebben staan.

Hier kunt u naar harte lust alle apparatuur testen, proberen, voelen enz.. Neem u eigen camera mee en u krijgt de ruimte ter beschikking om aan de gang te gaan.

Mail of bel ons wel even van te voren om een afspraak te plannen. We zijn nog al eens onderweg voor demo’s en dergelijke en het zou vervelend zijn als u voor een gesloten deur komt te staan.

Uiteraard verzorgen wij ook alle reparatie’s aan de apparatuur. Of het nu gaat om een lampje vervangen of de condensator, bij ons kunt u terecht met alle Hensel apparatuur.

We hebben eigen monteurs die reparatie’s verrichten maar ook werken we veel samen met de fabriek waar deskundige monteurs tot onze beschikking staan voor alle soorten reparatie’s.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Hensel Nederland verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Hensel Nederland, neem dan gerust contact op!

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ons. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Hensel Nederland stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je (bedrijfs) naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van ons. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt / bestellingen plaatst met ons via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

03. Analytics

De website van Hensel Nederland verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

04. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

05. Transip

De website, e-mail en back-up van Hensel Nederland wordt gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip.

06. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Hensel Nederland. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Hensel Nederland privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

07. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Hensel Nederland vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

08. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Hensel Nederland. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

09. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Hensel Nederland al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

10. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Hensel Nederland vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

11. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Hensel Nederland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

12. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Hensel Nederland jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@hensel-studiotechniek.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

12. Plichten

Hensel Nederland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Hensel via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Hensel Nederland de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met VersGemerkt met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Hensel Nederland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Hensel Nederland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Onze gegevens

Hensel Studiotechniek
 
Weldaad 15
5431 SM Cuijk
Tel: 0485-769071
 

E-mail: info@hensel-studiotechniek.nl

KvK: 65014588
Btw: NL001872568B32
Bank: NL18 RABO 0329 1708 80